.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ/ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ/ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Στο ψοφιοκουναβιστάν οι άνθρωποι διαδηλώνουν, εξεγείρονται, επαναστατούν για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Για το δικαίωμα στη ζωή ανεξαρτ...