.

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΙ ΑΠ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μια από τις ευρύτερες διαστάσεις του φαινομένου corona virus, με γενικότερο πλάνο τη μετάβαση από το συνηθισμένο "δυτικό" καπιταλισμό σε "κομμουνιστικά" ή "καπιταλιστικά" (δεν θα έχει σημασία πια) καθεστώτα τύπου Κίνα, αφού πρώτα οδηγηθούμε σε μια μνημονιακού τύπου πτώχευση ή οικονομική κρίση (για να καταστεί αναγκαία η μετάβαση), είναι οι αντιεργατικές επιπτώσεις.
Πέραν του ότι προφανώς ατομικές ή μικρές επιχειρήσεις θα κλείσουν, μην αντέχοντας την αναμονή μέχρι τη λήξη της νοσοκρατίας, το νέο μοντέλο διαχείρισης της εργασίας περιλαμβάνει απολύσεις, μείωση ωρών εργασίας και μισθών, "ευέλικτα" ωράρια εργασίας κι ενοποίηση κι αδιαφοροποίητο του ατομικού χώρου ανάπτυξης της προσωπικότητας (πρώην "σπίτι") με τον χώρο άσκησης ελέγχου από τον εργοδότη.
Καλή δουλειά λοιπόν.