.

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Όχι σε κελιά. Σε διαμερίσματα! 
Ιδίοις εξόδοις! 
Βυσματωμένοι με τις οθόνες της προπαγάνδας!
Λευτεριά στις μειοψηφίες (που δεν πανηγυρίζουν για τον εγκλεισμό τους)...